Pozvánka na výroční členskou schůzi

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice

si Vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi

konanou v pátek 15. března 2019 v 16 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici

 

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti AZP za rok 2018

3. Zpráva o finančním hospodaření AZP za rok 2018

4. Zpráva kontrolní a revizní komise o provedení revize pokladny a dokladů 2018

5. Plán činnosti AZP na rok 2019

6. Finanční rozpočet na rok 2019

7. Prodloužení mandátu členům stávajícího výboru na další čtyřleté období

8. Diskuze a vyhodnocení tajenky ze Zpravodaje na I. pololetí 2019

9. Přednesení návrhu usnesení

10. Ukončení výroční členské schůze

 

Po skončení oficiálního programu Vás zveme na taneční zábavu a občerstvení. K tanci a poslechu hraje Stanislav Zelina.

Současně výbor Asociace prosí členy o přispění cen do tomboly.

 

Na všechny se těší výbor Asociace zdravotně postižených


Zpravodaj

01.09.2019 13:23

Zpravodaj II.pololetí 2019

Plán činnosti na...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Odkazy

Zajímavé odkazy

                                                                                                                                                                                
www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/19-rijna-2018/                        

https://www.vozickari-ostrava.cz

https://www.skvfm.com/ 
https://www.benecykl.cz/
https://www.apicz.com/ 
https://www.abilympics.cz/
https://www.sport-voz.cz/
https://www.trendvozickaru.cz/
https://www.mzcr.cz/
https://www.helpnet.cz/
https://www.ruhrabyne.cz/
https://www.rehabilitacnipomucky.cz/
https://www.hewer.cz

Více

—————


Kontakt

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z.s.

Sokolovská 393
742 21 KopřivniceProvoz těchto stránek podporuje město Kopřivnice www.koprivnice.cz www.koprivnice.org www.lasska-brana.cz