31.03.2009 18:31

Zpravodaj I/2009

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice

Plán činnosti na I. pololetí

Leden: Tradiční turnaj v šipkách o putovní pohár, 24. 1. v 9 hodin v klubovně AZP

Únor: Soutěž v bowlingu spojená s vycházkou 21. 2.

Březen: Zájezd do Polska 25. 3., výroční členská schůze AZP v Katolickém domě 27. 3. v 16 hodin

Duben: Zájezd na jarní výstavu Flora Olomouc 25. 4.

Květen: XII. Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých v Kopřivnici 15. – 16. 5.

Červen: Rekondiční pobyt, soutěž v minigolfu spojená s procházkou

Informace členům:

  • Termíny výborových schůzí: 12. ledna, 7. února, 9. března, 6. dubna, 11. května, 8. června; výbor v 14.30, důvěrníci v 15.30 hodin
  • I v letošním roce bude Asociace přispívat 1x ročně do výše členského příspěvku, tj. 100 Kč pouze na jednu z uvedených možností – na návštěvu bazénu nebo solné jeskyně nebo kulturního vystoupení
  • V lednu budou důvěrníci vybírat členský příspěvek ve výši 100 Kč na rok 2009
  • Nahlaste důvěrníkům veškeré změny (bydliště, nová čísla občanských průkazů apod.) z důvodu aktualizace kartoték

Jubilanti: 

50 let: Eva Petrášová, Zdeněk Nevlud
55 let: Svatava Lepková, Pavel Veřmiřovský
60 let: Zdeňka Filipcová, Jana Chudějová, Radomír Kopeček, Zdeňka Pavelková, Stanislav Peřina
65 let: Miroslav Holub, Marie Hruškovská, Ignác Mičkal, Josef Halamík, Štefan Martinko
70 let: Bohuslava Baďurová, Ludmila Dřímalová
75 let: Marta Bortlová, Zdeňka Davidová, Alžběta Faldová, Silvestr Kučerka, Drahomíra Poláchová, Anežka Strnadlová
80 let: Jarmila Librová, Jarmila Burdová
90 let: Milada Matonohová
95 let: Miroslav Pištělák

Výbor Asociace přeje jubilantům vše nejlepší do dalších spokojených let.

—————

Zpět


Zpravodaj

01.09.2019 13:23

Zpravodaj II.pololetí 2019

Plán činnosti na...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Odkazy

Zajímavé odkazy

                                                                                                                                                                                
www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/19-rijna-2018/                        

https://www.vozickari-ostrava.cz

https://www.skvfm.com/ 
https://www.benecykl.cz/
https://www.apicz.com/ 
https://www.abilympics.cz/
https://www.sport-voz.cz/
https://www.trendvozickaru.cz/
https://www.mzcr.cz/
https://www.helpnet.cz/
https://www.ruhrabyne.cz/
https://www.rehabilitacnipomucky.cz/
https://www.hewer.cz

Více

—————


Kontakt

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z.s.

Sokolovská 393
742 21 KopřivniceNapsali o nás


Provoz těchto stránek podporuje město Kopřivnice www.koprivnice.cz www.koprivnice.org www.lasska-brana.cz