01.02.2010 21:34

Zpravodaj I/10

 

 

 

 

 

 


 

Zpravodaj

Asociace zdravotně postižených,
 smíšená organizace Kopřivnice

I/10

 

  

Plán činnosti na I. pololetí

 

Leden:        Tradiční soutěž v šipkách o putovní pohár AZP 23. 1.

Únor:          Vycházka na Štramberk – společné

                      posezení v klubu seniorů 20. 2.

Březen:        Výroční členská schůze AZP 19. 3.

                   Zájezd do Polska 24. 3.

Duben:       Zájezd na Mezinárodní veletrh
                     Flora Olomouc 23. 4.           

                     Kuželky nebo minigolf

Květen:       13. Celostátní sportovní hry

                     zdravotně handicapovaných dětí a dospělých 
                                         v Kopřivnici  
                      Memoriál Petra Douska 28. – 29. 5.

Červen:       Zájezd s výjezdem na Lysou horu,

                       návštěva zámku ve Frýdku
                     a posezení v areálu Na mlýně v Kozlovicích

 

Termíny výborových schůzí

za účasti důvěrníků -

výbor od 15 hodin, důvěrníci v 15.30 v nové klubovně
Sokolovská 393 - (bývalá stará pošta)

4. ledna, 1. února, 1. března, 12. dubna, 3. května, 7. června
 

Jubilanti:

 

50 let:   Karel Kotonský

55 let:   Stanislav Tichavský

60 let:   Alena Feketová, Marie Pavelková, Jarmila Jalůvková, Petr Kolář, Věra Holubová

65 let:   Božena Tomšová, Marie Vaňková,    Zdeňka Rychtová

70 let:  Ludmila Staníková, Marie Kaličinská
 
             Pavel Jurák, Věra Šarmanová, Vladimír Ludka
75 let:   Josef Tůma, Anežka Sedláková, Marie Hlinková, Jarmila Gillarová,

80 let:   Stanislav Hajdušek, Božena Bělíková, Josef Pokorný

85 let:   Josef Holáň

90 let:   Vlasta Javorská

   

Výbor Asociace přeje jubilantům vše nejlepší, pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

 

Josef Hurt

– výroba a montáž ručního ovládání a speciální úpravy

automobilů pro zdravotně postižené pro Moravu
a Slezsko

Nabízíme:   

- kompletní sortiment od firmy HURT 

- montážní středisko v Hodoňovicích u Frýdku-

 Místku

- pětileté zkušenosti s úpravami automobilů

- bezplatné poradenství

 

Podrobné informace: www.rucniovladani.cz   

 

Kontaktujte nás:

tel. 606 737 239, e-mail: ludvikales@seznam.cz

tel. 608 761 497, e-mail: bojkiss@seznam.cz 

Ludvík Aleš, s. r. o., Hodoňovice 221, 739 01 Baška

 

 

 

 

 

 

  

Zprávy členům

Od letošního roku má Asociace zdravotně postižených vývěsní skříňku umístěnou 
před parkem Dr. Edvarda Beneše.

Uvítáme dobrovolníka, který by se staral o její aktualizaci.

 V průběhu měsíce ledna budou důvěrníci vybírat členské příspěvky na rok 2010 ve výši 100 Kč.
Pokud u Vás došlo k výměně občanského průkazu, bydliště nebo telefonního čísla,

nahlaste tyto změny svému důvěrníkovi.

Výbor AZP na své schůzi 4. ledna 2010 rozhodl o zrušení příspěvků na bazén,

solnou jeskyni a kulturu s platnosti od 1. ledna 2010, 
 a to z důvodu špatné finanční situace a omezení dotací.

 

Při předvánočním zájezdu do Polska byla zcizena taška s nákupem v hodnotě cca 1.200 Kč. 
Je smutné, že se taková politováníhodná věc odehrála mezi známými, přáteli a kamarády.

Již několikrát se stalo, že někdo tašku v autobuse zapomněl nebo omylem přibral,
ale vždy se vše vyřešilo ke spokojenosti všech zúčastněných.
Jenže v listopadu prostě někdo tašku ukradl.
Je to nepříjemné a nemilé, proto si musíme na své věci dávat velký pozor a dívat se i kolem sebe.

  

Moji milí,

doufám, že jste vánoční svátky všichni prožili v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších a příjemně tak završili rok 2009.

 Uplynulý rok nebyl jednoduchý, ale snažili jsme se, abychom jej zvládli stejně dobře jako ty předcházející.

 Finanční krize se dotkla, nejen každého z nás, ale dolehla i na naši organizaci formou úbytku sponzorů.

Ale vždycky se našli ať už jednotlivci nebo organizace, které se k nám i v tomto těžkém období neotočili zády,
a podpořili nás při financování sportovních her.

 Přeji nám všem, abychom na dobré lidi měli štěstí i v tomto roce, aby dopad ekonomických problémů lidi o to více stmelil, 
a my prožili letošní rok ve zdraví, radosti ze svých dětí a vnoučat a ve víře, že všechno zlé je k něčemu dobré.

 

Za výbor asociace Irena Kučerková

  

Tombola

 

Na společenských akcích pořádaných Asociací zdravotně postižených Kopřivnice se ujal velmi příjemný zvyk přinést tombolu.

Je až s podivem, kolik lidí dobrovolně ceny do tomboly věnuje. Stává se, že při účasti stovky lidí se sejde osmdesát i devadesát cen

. Přestože se snažíme, aby losování probíhalo co nejrychleji, díky Vaší štědrosti zabere mnohdy i hodinu.

 Krásně balené dárky dávají tušit, kolik práce si s nimi každý z vás dal, aby se na pódiu krásně vyjímaly,
 a po vylosování potěšily nové majitele. Nikdy jsme nestanovili cenovou relaci vašich darů,

přesto se všichni z vylosovaných věcí radovali. Tedy až na některé výjimky.

Těžko může někdo projevit radost nad starými ochozenými boty, od cigarety propálenou vyšívanou dečkou,

na které byly ještě hnědé kruhové otisky od kávy, odpáranou krajkou ze šatů či keramickým tácem s uraženým držadlem.
Jestli chcete namítnout, že tác mohl dojít újmy cestou, tak jste na omylu,
protože v tom případě by držadlo zůstalo zabalené v balíčku.

Na říjnové akci v Závišicích si jedna z účastnic domů odnesla poškrábáním znehodnocené CD

a druhá vázu s pavučinami i s pavoukem.
 „Schválně jsem si výhru nerozbalovala, aby se mi dobře nesla domů.
Byla navíc těžká a pečlivě zabalená. Kdybych věděla, co je to za špínu,

tak bych výhru vyhodila do kontejneru před domem,

 a netahala bych se s tím po schodech,“ vyznala se se svými pocity jedna z výherkyň.

 Věřte mi, že téma ’použité dary do tomboly’ řešíme ve výboru společně s důvěrníky po každé takovéto akci.

Padl návrh na rozbalení každého dárku a jeho kontrolu, což uznáte, že z časových důvodů není reálné,

a tak mi nezbývá než apelovat na vaši soudnost.

Řiďte se, prosím, oním známým úslovím: Co nechceš, aby druzí nečinili tobě, nečiň ty jim.

 

Za výbor asociace napsala Ilona Mazalová

  

Výzva

k výměně řidičských průkazů do 31. 12. 2010

 

 

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000

jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010!

    

 

Kolik mě to bude stát?

- výměna řidičského průkazu je osvobozena od

správního poplatku.

Kde si mohu vyměnit svůj řidičský průkaz?

- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce

   s rozšířenou působností nebo magistrátu města                                                                                                                                                                                                   na   území ČR podle místa trvalého pobytu

     držitele řidičského průkazu.
. V případě většiny z vás  se jedná

   o Městský úřad Kopřivnice, odbor dopravy 4. podlaží, 

   Štefánikova 163/12.

  

Kdy si mohu vyměnit svůj řidičský průkaz?

Pondělí, středa    8:00 - 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek      8:00 - 14:00 hod.

Co musím mít s sebou?

- platný doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo

   platný pas spolu s platným potvrzením o občanském

   průkazu s uvedením trvalého pobytu)

- jednu fotografii se současnou podobou a čelním

   pohledem o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

- řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kdy budu mít vystaven nový řidičský průkaz?

- do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5

   pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč)

   Kde najdu více informací?

- zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění   

    https://www.novapravidla.cz/ 

Pozn.: rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum vydání,

nikoli typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona č. 361/2000 Sb.)

 

—————

ZpětZpravodaj

01.09.2019 13:23

Zpravodaj II.pololetí 2019

Plán činnosti na...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Odkazy

Zajímavé odkazy

                                                                                                                                                                                
www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/19-rijna-2018/                        

https://www.vozickari-ostrava.cz

https://www.skvfm.com/ 
https://www.benecykl.cz/
https://www.apicz.com/ 
https://www.abilympics.cz/
https://www.sport-voz.cz/
https://www.trendvozickaru.cz/
https://www.mzcr.cz/
https://www.helpnet.cz/
https://www.ruhrabyne.cz/
https://www.rehabilitacnipomucky.cz/
https://www.hewer.cz

Více

—————


Kontakt

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z.s.

Sokolovská 393
742 21 KopřivniceProvoz těchto stránek podporuje město Kopřivnice www.koprivnice.cz www.koprivnice.org www.lasska-brana.cz