05.02.2019 15:07

Zpravodaj Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s. I/19

Zpravodaj I2019.doc (2 MB)
Plán činnosti na I. pololetí 2019 
 

 
 
Leden
 • Soutěž v šipkách o putovní pohár AZP 26.01. v 9 hodin v klubovně
   
 
Únor
 • Tvůrčí tvoření v klubovně 18.02. ve 13 hodin
 • Soutěž v bowlingu v Bowling centru v Kopřivnici 23.02. v 9.30 hodin, cena 50 Kč
 • Zabijačka na Fojství v Kopřivnici
 
Březen
 • Výroční členská schůze AZP 15.03. v 16 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici
 • Zájezd do termálů ve Veľkém Mederu 22. – 24.03., cena 1.600 Kč pro členy, 1.900 Kč pro nečleny
 
Duben
 • Zájezd do Polska 10.04., cena pro členy 100 Kč, pro nečleny 120 Kč
 • Zájezd na jarní etapu výstavy Flora Olomouc a návštěva arboreta Přírodní ráj v Bystrovanech 26.04., cena pro členy 130 Kč, pro nečleny 160 Kč
 
Květen
 • Vycházka na Libotín s vaječinou
 • Zájezd na Pustevny 31.05., cena pro členy 80 Kč, pro nečleny 100 Kč
 
Červen
 • XXII. ročník Sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých, Memoriál Petra Douska 07. - 08.06.
 • Návštěva restaurace Studánka ve Skorotíně s venkovním grilováním
 
Vážení členové, vezměte prosím na vědomí upozornění, že při neúčasti na již zaplaceném zájezdu je každý povinen si za sebe najít náhradníka sám. Peníze nelze vracet!
 
Na akce se hlaste prostřednictvím svých důvěrníků.
 
Zprávy členům
Termíny výborových schůzi za účasti důvěrníků:
14. ledna, 11. února, 4. března, 8. dubna, 6. května, 3. června
Začátek schůzí v klubovně AZP v 15 hodin.
 
V průběhu měsíce ledna budou důvěrníci vybírat členské příspěvky na rok 2019 ve výši 150 Kč.
Jubilanti
 
60 let Eva Petrášová
 
65 let Stanislava Čeladníková, Jana Weberová
 
70 let Josef Divín, Zdenka Filipcová, Marie Chudějová, Jiří Macháček, Anna Macháčková, Zdenka Pavelková, Mária Sochová, Miroslav Žaža
 
75 let Josef Halamík, Zdenka Gzylová, Marta Heraltová,
 
80 let Anežka Kelnarová, Jarmila Kociánová, Božena Šustalová
 
85 let Drahomíra Polachová
 
 
Výbor Asociace přeje jubilantům vše nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
do dalších let.
 
 
 
Osobností v sociální oblasti se stala Irena Kučerková
 
Kopřivnice – Již počtvrté město Kopřivnice ocenilo Osobnost v sociální oblasti. V letošním roce se jí stala předsedkyně Asociace zdravotně postižených Irena Kučerková. Slavnostní předání se uskutečnilo 18. října 2018 v Kulturním domě v Kopřivnici během společenského večera pracovníků a dobrovolníků v sociální oblasti.

Ocenění je určeno pracovníkům, dobrovolníkům a občanům působícím v sociální oblasti za mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost, za kterou si zasluhují veřejné ocenění a poděkování. Za jejich profesionální a zároveň empatický přístup jak ke klientům, tak ke kolegům a osobám o něž pečují a je tedy určena všem, kteří mají své srdce na pravém místě.

Nominovány byly čtyři osoby. Kateřina Kociánová – dobrovolnice v chráněném bydlení Domova NaNovo, Edita Hladíková – dobrovolnice ve Středisku následné lůžkové péče Therápon 98, Pavlína Janková – pracovnice pečovatelské služby Charita a Irena Kučerková.

Paní Irena Kučerková je po dopravní nehodě čtyřicet tři let upoutaná na vozík. Do místní pobočky Svazu invalidů vstoupila v roce 1977 a od roku 1991 pracovala ve výboru svazu šestnáct let jako pokladní. Stála u zrodu organizace Asociace zdravotně postižených, která vznikla v březnu roku 2003 jako nástupnická organizace Svazu invalidů. Od roku 2007 stanula v čele Asociace, která sdružuje téměř 250 zdravotně handicapovaných členů z Kopřivnice a přilehlého okolí. Za úspěchy AZP stojí mravenčí práce předsedkyně, která navzdory svým 78 letům a zdravotnímu handicapu je hnacím motorem celé organizace.

Ceny oceněným předal starosta města Kopřivnice Miroslav Kopečný spolu s místostarostou Stanislavem Šimíčkem.


Arboretum „Přírodní ráj“ v Bystrovanech u Olomouce
 
 
Termín: 26. dubna 2018
 
Odjezd: 7.00 Ženklava, zastávky - Bařiny, rest. Palárna, u kostela
7.30 parkoviště před hotelem Tatra, Kopřivnice
 
Cena zájezdu: 130 Kč pro členy, 160 Kč pro nečleny
 
Cena zahrnuje:
 • dopravu zájezdovým autobusem
 
Cena nezahrnuje:
 • stravování
 
Kontaktní osoba:
Hana Andreeová,
mob. 605 464 400
 
Od roku 2000 je tento park zpřístupněn na ploše čtyř hektarů. Návrh arboreta vypracoval špičkový italský tým. Uchvátí Vás nejen spousta cizokrajných dřevin a rostlin, které jen tak někde neuvidíte, ale také možnost si na chvíli odpočinout třeba v dřevěném altánku nebo pozorovat sedmimetrový vodopád, který padá do jezírka z uměle vybudované skalky. Jezírko pokrývají lekníny a plavou v něm vzácní Koi kapři.
V Přírodním ráji najdeme také výběh s kašmírskými kozami, lamami a voliéru s cizokrajnými opeřenci. Největší chloubou parku je sedmimetrový Blahočet čilský z Patagonie, jehož pryskyřice obsahuje éterický olej používaný v parfumerii a medicíně.
Procházku můžete zakončit v příjemné restauraci Semiramis vybudované v antickém stylu či v luxusní cukrárně s venkovním posezením.
 
Zájezd na Pustevny
 
Termín: 31. května 2019
 
Odjezd: 8.30 Ženklava, zastávky - Bařiny, rest. Palárna, u kostela
9.00 parkoviště před hotelem Tatra, Kopřivnice
 
Cena zájezdu: 80 Kč pro členy, 100 Kč pro nečleny
 
Cena zahrnuje:
 • dopravu zájezdovým autobusem
 
Cena nezahrnuje:
 • stravování
 • vstup na stezku – dospělí 195 Kč; senioři, ZTP, ZTP/P 150 Kč
 
Kontaktní osoba: Hana Andreeová, mob. 605 464 400
 
 
 
Vyhlídková stezka na Pustevnách se nachází cca 250 metrů od horní stanice lanovky směrem k vrcholu Tanečnica. Vrcholem stezky je 22 metrů vysoká věž, na které se můžete těšit také na skleněnou vyhlídku. Na věž samotnou Vás dovede přibližně 600m dlouhý chodník, vedoucí ve výšce mezi stromy. Pozvolně stoupající chodník bude mít také řadu zastavení, na kterých se dozvíte mnoho zajímavostí nejen o přírodě Beskyd, ale i blízkém okolí. Pro výstup můžete zvolit také unikátní 150 metrů dlouhý lanový chodník, který nenajdete nikde jinde v republice.
Kopřivnice by se nového centra měla dočkat do roku 2021
Kopřivnice – Město Kopřivnice získalo povolení na realizaci dlouho očekávané revitalizace centra města. Obyvatelé i návštěvníci by se nového moderního centra měli dočkat do roku 2021.

V závěru prosince loňského roku bylo vydáno stavební povolení pro realizaci projektu Revitalizace centra města. Povolení nabylo právní moci a radnice tak mohla začít s přípravou kroků, které mají zajistit výběr zhotovitele díla. „Do poloviny ledna je třeba zpracovat dokumentaci pro provádění stavby, následně zadat a schválit zadávací podmínky pro výběr dodavatele a v radě města vyhlásit veřejnou zakázku. Poté bude možné začít se samotnou realizací,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje Jiří Štěpán s tím, že stavba by, v případě bezproblémového průběhu všech výše zmíněných činností, měla začít v červnu letošního roku.

Přestavba centra města začne vyřešením největšího problému, a to kompletní rekonstrukcí stávajícího přemostění Kopřivničky. „Jsou to práce, které na konečné podobě centra sice nebudou vidět, avšak jsou naprosto nezbytné, protože přemostění není v dobrém stavu a stejně by ho bylo nutné řešit v následujících letech,“ okomentoval první část prací starosta města Miroslav Kopečný. Kromě rekonstrukce přemostění budou v prvním provozním celku vybudovány také přeložky inženýrských sítí, které plochu centra protínají.

V centru nebude chybět zeleň, přestože stavební práce udělají s tou stávající své. „Zeleně v novém centru přibude, jsme si vědomi, že stromů a zatravněných ploch je potřeba. V podzemí navíc vznikne retenční nádrž, která bude zachytávat dešťovou vodu ze zpevněných ploch a tato voda bude využívána právě pro zavlažování zeleně,“ prozradil Jiří Štěpán a dodal: „Jedná se o další z řady městských projektů, který zahrnuje aktivity zadržování vody v krajině, což je jedno z opatření, kterým Kopřivnice naplňuje svou adaptační strategii na změny klimatu.“

Všechny stavební práce v rámci rekonstrukce centra města se kopřivnická radnice snaží naplánovat tak, aby po dobu trvání čtyř provozních celků (cca 2,5 stavební sezony) byl zajištěn průchod prostorem centra, stejně jako přístup k obchodům a dalším provozovnám v přilehlých budovách. „O úpravách pohybu osob během stavebních prací budou obyvatelé v předstihu informováni, ale budeme se snažit o to, aby z centra po dobu jeho přestavby nevymizel život,“ doplnil starosta města Miroslav Kopečný.

Náklady na revitalizaci včetně rekonstrukce přemostění Kopřivničky jsou v současné době odhadovány na cca 120 milionů korun. Architektonický návrh zpracovalo Architektonické studio Kamil Mrva Architects, projektovou dokumentaci společnost Dopravoprojekt Ostrava. Od 1. února bude ve vestibulu radnice umístěna aktualizovaná výstava, na které se veřejnost bude moci znovu seznámit s celým záměrem.

Revitalizace centra Kopřivnice je součástí snahy radnice zatraktivnit městský prostor jak pro samotné obyvatele, tak pro návštěvníky. „V současné době již projektově připravujeme revitalizaci dalších území - parku dr. E. Beneše, veřejných ploch u budoucího muzea automobilů v areálu Tatry a dalších ploch a budov v majetku města. Chceme, abychom jako město šli příkladem ostatním vlastníkům budov v centru i celém městě. Budeme usilovat o to, aby oni, inspirováni naší snahou, začali s rekonstrukcí a estetizací svých nemovitostí, které spoluvytvářejí vzhled Kopřivnice,“ dodal starosta Miroslav Kopečný.

Informace o průběhu revitalizace centra města, stejně jako odpovědi na nejčastější dotazy a další zajímavosti, budou zájemci moci nově najít na webových stránkách www.koprstavi.cz, které byly spuštěny začátkem letošního roku. Se zahájením přestavby budou informace přibývat, aby měl kdokoliv možnost si o revitalizaci kopřivnického centra zjistit to, co ho zajímá.

 
Spalte u vás doma bobkový list! Proč?
Dnešní společnost se svým životním stylem je neustále vytížená. Stres a napětí na vás dýchá na každém kroku. Zpomalte a začněte relaxovat. Takovéto relaxování zabírá méně času, než si myslíte! Nepotřebujete žádný výlet do lázní o víkendu či někam jinam, jediné co potřebujete je bobkový list!
Tato laciná a celkem běžná bylinka, která pochází ze Středomoří, vám pomůže zmírnit napětí a stres za míň než 5 minut. Vynikající účinky proti stresu, které tyto listy obsahují, byly zaznamenaná ruským vědcem Genadijem Malachovem. 

 


Čerstvé či vysušené bobkové listy se používají při vaření, kvůli jejich výrazné chuti a vůni, ale taktéž

 jsou využívané v medicíně na ošetření, na aromaterapii a na bylinnou léčbu různých kožních a dýchacích onemocnění.


Jednou z těch méně známých vlastností je jejich uklidňující vlastnost. Nadměrný stres nám poškozuje zdraví 

v dlouhodobém horizontu a tak bychom mohli začít uvažovat o využívání právě této vlastnosti'
 
zmíněných listů. Uklidní vás i v těch nejvíce stresujících situacích.

Jak na to? Bobkový list v popelníku zapalte a odejděte z místnosti na deset minut. Když se vrátíte, pocítíte 
 
úplně jinou atmosféru a budete cítit příjemnou relaxující vůni dýmu.

Substance, která se plameny vyloučí z listu, zlepší celkovou atmosféru a vytvoří tok pozitivní energie. 
 
Nadechujte se zhluboka a nechte se odpoutat od vašich starostí. Tímto skvělým aroma uklidníte tělo i duši.
 
Tajenka křížovky z předcházející strany
bude slosována na výroční schůzi
15. března 2019 v Katolickém domě v Kopřivnici.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakty
webové stránky: https://azp.webnode.cz/
e-mail: azp.koprivnice@seznam.cz
 
 
 
Pro potřeby členů Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s., zpracoval výbor AZP.
NEPRODEJNÉ

—————

Zpět


Zpravodaj

03.08.2018 20:40

Zpravodaj Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s. II/18

II 2018.doc...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Odkazy

Zajímavé odkazy

                                                                                                                                                                                
www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/19-rijna-2018/                        

https://www.vozickari-ostrava.cz

https://www.skvfm.com/ 
https://www.benecykl.cz/
https://www.apicz.com/ 
https://www.abilympics.cz/
https://www.sport-voz.cz/
https://www.trendvozickaru.cz/
https://www.mzcr.cz/
https://www.helpnet.cz/
https://www.ruhrabyne.cz/
https://www.rehabilitacnipomucky.cz/
https://www.hewer.cz

Více

—————


Kontakt

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z.s.

Sokolovská 393
742 21 KopřivniceProvoz těchto stránek podporuje město Kopřivnice www.koprivnice.cz www.koprivnice.org www.lasska-brana.cz